ADN – Malagasy Roots Young

Fampandraisana andraikitra ny tanora ho sahy hanao politika matihanina amin’ny fikatsahana ny soa iombonana ho an’ny vahoaka sy ny firenena no anto-pisian’ny andian’ny voalohany amin’ny fampiofanana politika MaRoY na « Malagasy Roots Young ».Tanora mandranto fianarana eny amin’ny ambaratonga ambony ny ankamaroan’ireto mpikatroka izay nivoaka tamin’ny fomba offisialy omaly ireto.Manana tanora voavolavola sahy hijoro sy hanova ny tantaram-pirenena sahady i Madagasikara sy ny ADN. Porofon’izany ny fananana FAHASAHIANA hisalotra ny anaran-DRABEZAVANA , ilay mahery fon’ny tanindrazana izay nitarikany MENALAMBA niady hatramin’ny farany tamin’ny fanjanahan-tany.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *